top of page
Puls Samfunn_BAW_28.jpg

UT Å GÅ

GÅ FOR EN BEDRE HVERDAG

Puls Samfunn Logo_Mini_V2.png

PULS SAMFUNN

Puls Samfunn er et sosialt entreprenørskap som brenner for å aktivisere befolkningen i Nordre Follo. Vi forstår viktigheten med fysisk aktivitet og hvilken påvirkning dette har på den fysiske og psykiske helsen. Vi mener at alle har en rett til å holde seg aktive, uavhengig av hvilke utfordringer eller hindringer som foreligger.

FYSISK AKTIVITET - FELLESKAP - SOSIALISERING

bottom of page