PULS SAMFUNN

Hva er Puls Samfunn?

Puls Samfunn er et sosialt entreprenørskap som jobber med å aktivisere og sosialisere mennesker innenfor Nordre Follo kommune. Vår visjon er å være en sterk bidragsyter til god folkehelse og livskvalitet. Puls Samfunn jobber aktivt mot tilrettelegging og fasilitering av gratis sosiale prosjekter som fokuserer på fysisk aktivitet, sosialisering og fellesskap. Vårt første hovedprosjekt «UT Å GÅ» er et initiativ som tilrettelegger gåturer for mennesker som finner det vanskelig, skummelt eller ensomt å komme seg ut i friluft og aktivitet.

Puls Samfunn_BAW_33.jpg

Grunnlegger: Per-Kristian Lundefaret (Pekka)