Puls- Follo og Samfunn støtter Sykle til jobben aksjonen!

Pow.jpg

Hanne Opdan

Av Henrik Skjervengen. Publisert: 19.04.2021

Ambassadør

Både Puls Follo og Puls Samfunn er ambassadører for Sykle til jobben aksjonen i Nordre Follo. 

Ordfører Hanne Opdan var til stede. 

Sykle til jobber har bidratt- og vil fortsette å bidra til god folkehelse. Nå ønsker Puls å fremme kampanjen i Nordre Follo. 

Viktig samarbeid. nfg, bua, stolpejakten

Info: (link)