top of page
IMG_0946.HEIC

BOKSEKLUBB

Hva er bokseklubben?

Bokseklubben er en del av Follo Stolt og Svett idrettslag som ble etablert i 2023. Målet med bokseklubben er å tilby ungdommer og unge voksne et treningstilbud som gir mestring, glede og utvikling. 

Medlemskap

Ta kontakt for nærmere informasjon om medlemskap, treningstider og treningsavgift.

Treningsmetodikk
gjennom flere generasjoner har vi lært kroppen vår en måte vi går og står på som er lite bevist. Hvordan vi beveger oss og fordeler våre belastninger er et sluttresultat som er preget av miljø, yrke, opplevelser og følelser. Ved feil bruk av tyngdepunkt og bevegelse påfører dette kroppen belastninger som over tid kan resultere i skader eller vondter.

Bevegelse-filosofien er et system som tar for seg hvordan du kan anvende riktig bruk av tyngdepunkt, rotasjoner, pendler og bevegelsessentre for å påvirke kroppens egne belastninger til din fordel. Ved å bevisstgjøre og kontrollere disse elementene kan vi påvirke hvordan kroppen fordeler belastningene riktig slik at vi forhindrer skader, rehabiliterer vondter, eller yter bedre. Dette systemet fordeler belastningene opp i seks ulike bevegelsessentre hvor vi bevisst går inn på hver enkelt og lærer oss å kontrollere de individuelle områdene og påvirkningen de har på hverandre.


 

bottom of page