top of page
Design uten navn (5).png

UNG300

Hva er UNG300?

I Nordre Follo vil det til enhver tid være ca. 300 unge fra 16 - 30 år som står utenfor samfunnet i alvorlig grad. Dette vil si at de står utenfor både skolegang og arbeidsliv,  og at de statistisk sett vil fortsette å stå utenfor.

Utenforskap blant unge er et stadig økende samfunnsproblem og en stor utgiftspost. Dette gjør vi og vil vi fortsette å gjøre noe med. 

Tankesett

Puls Samfunn ser at utenforskap blant unge fortsetter å være et stadig økende problem og at ulike kommunale tiltak alene ikke ser ut til å strekke til. Vi mener at her må vi tenke nytt og samle ulike lokale ressurser fra forskjellige ledd. Vi jobber derfor aktivt med å skape en tettere dialog mellom kommunal sektor, næringsliv og frivillige krefter.

Vår visjon

Et sterkere lokalsamfunn og en rausere hverdag for de som trenger det.

 

bottom of page