Design uten navn (5).png

UNG 300

Hva er UNG300?

I Nordre Follo vil det til enhver tid være cirka 300 unge i alderen 16 og 30 år som står utenfor samfunnet i alvorlig grad. Dette vil si at de står utenfor både skolegang og arbeidsliv og at de statistisk sett vil fortsette å stå utenfor.

Utenforskap blant unge er et stadig økende samfunnsproblem og en stor utgiftspost. I korte trekk har vårt prosjekt som hovedmål å bistå disse ungdommene til å finne sin plass i samfunnet, derav navnet UNG300.

Tankesett

Puls Samfunn ser at utenforskap blant unge fortsetter å være et stadig økende problem og at ulike kommunale tiltak alene ikke ser ut til å strekke til. Vi mener at her må vi tenke nytt og samle ulike lokale ressurser fra forskjellige ledd. Vi jobber derfor aktivt med å skape en tettere dialog mellom kommunal sektor, næringsliv og frivillige krefter.

Videre jobber vi politisk med å bryte ned hva vi opplever som innskrenkende holdninger og strukturer som er med på å opprettholde utenforskap. Puls Samfunn mener at roten til problemet i mange tilfeller ikke er mangelen på samfunnsnyttig kompetanse eller ressurser blant individer som har falt utenfor, men ofte et resultat av et fastlåst system med lite rom for kreative og nytenkende løsninger.

Vår visjon

Vi i Puls Samfunn har som mål med prosjektet UNG300 å minimere utenforskap og ensomhet, samt bidra til et rausere og mer åpent lokalsamfunn.

Kontakt oss

Er du en fadder eller et yrkesrettet firma som ønsker å bistå? Ta kontakt med oss!