top of page

Personvernerklæring:Denne personvernserklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Puls Samfunn (Puls Samfunn) samler inn og behandler personopplysninger. Det er Puls Samfunn v/daglig leder som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av oss. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling i hverdagen. Personvernserklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.


Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger:


Behandling av (navn, e-post og telefonnummer) er nødvendig for at vi skal utøve vår kommunikasjon og kundeservice ovenfor deg som interessant, samt tilby våre tjenester til deg som kunde. Ved videre avtale om å benytte tjenester fra Puls Samfunn, er vi avhengig av (lokasjon for oppmøte, dag og tidspunkt for gåtur). Dette er for å kunne administerere gåturordningen, slik 
at vi møter opp til riktig person, tid og sted. All kommunikasjon via e-post eller kontaktskjemaer direkte på nettsiden annvendes kun til å opprette kontakt og besvare henvendelsen direkte. Dine kontaktopplysninger (navn, tlf, e-post) vil kun annvendes hvis videre avtale mellom Puls Samfunn og kunde forekommer. Dette gjelder også (lokasjon for oppmøte, dag og tidspunkt for gåtur). Det er valgfritt å benytte skjemaene på www.pulssamfunn.no.

 

Utlevering av personopplysninger - bruk av tredjepart


Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor hos oss. Opplysningene utleveres ikke til tredjeparter, med unntak av underleverandører som bistår oss i forbindelse med levering av nødvendig funksjonalitet;

123formbuilder.no - Leverandør av kontaktskjemaene på nettsiden.


Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.


Ingen av dine personopplysninger vil vi brukt til markedsføring fra verken oss eller tredjepart.

 Vår bruk av personopplysninger:


Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre ansatte/frivillig (administrering av ansettelsesforhold/avtale om frivillige) og kunder (administrering av kundeforhold), som for eksempel yte god service, besvare henvendelser via kontaktskjema og administrere gåturordninger mellom kunde og ansatt/frivillig.


Opplysninger vi registrerer via kontaktskjemaet er navn, adresse, e-post og telefonnummer. Ved videre avtale for bruk av tjenester vil det også registreres (lokasjon for oppmøte, samt dag og tid for oppmøte).


 


Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn henvendelser for å få kontakt med Puls Samfunn. Vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir ikke benyttet til andre formål enn å besvare henvendelsen direkte. Hvis videre avtale mellom kunde og Puls Samfunn sine tjenester fremkommer vil kontaktinformasjonen fra kontaktskjema (navn, e-post, tlf), samt videre opplysninger via e-post eller telefon  (lokasjon for oppmøte, dag og tidspunkt) lagres for å brukes til å 
opprettholde tjenesten som leveres til deg som kunde.


E-post og telefon


Puls Samfunn benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Ansvarlig for kundekontakt der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

 

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.Lagring av personopplysningene og sletting


Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 
Puls Samfunn sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.

Be om personlig data


Ut over dette kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte kundeservice. Du kan kontakte oss på e-post for å få innsyn i de personopplysningene Puls Samfunn har om deg. Du kan også ta kontakt hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.


Rettigheter


Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse info@pulssamfunn.no
 


Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.
Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse info@pulssamfunn.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.


bottom of page