top of page

Vi lanserer UNG 300
- Noen ord fra Pekka :

169458785_10215751669379660_480148832859

Av Per-Kristian "Pekka" Lundefaret. Publisert: 06.04.2021

Til alle i Nordre Follo kommune i alderen 16 - 30 år

Næring i Follo er avhengig av sysselsetting

Vi trenger å få folk ut i arbeid. Min far har alltid sagt at roten til all ondt er arbeidsledighet.

Det er kanskje satt litt på spissen, men jaggu så sant likevel.
Hverken NAV, Nordre Follo Kommune eller Puls Samfunn klarer dette alene.

Vi må stå sammen. Vi må tenke nytt.
 

 

Det er ca. 20-25 prosent av alle arbeidsledige nå i Nordre Follo som aldri vil få seg en jobb; dvs ca. 1000 arbeidssøkende hvert øyeblikk. Altså rundt 300 stykker vil ikke komme ut i arbeid.

Dette av ulike årsaker.

Disse 300 personene blir ofte kalt brukere, eller ressurssvake. Men det er ikke tilfellet. Ofte møter jeg personer som har falt utenfor i samfunnet. Det er ofte disse personene som har lært meg mest.

Uslepne diamanter. 

Vi må jobbe sammen!

Ungdom og utenforskap

Selvstendige næringsdrivende er personer som livnærer seg for egen hånd. Men det er ingen som livnærer seg for egen hånd. Vi er alle avhengig av hverandre. Uten Puls sine medlemmer eller ansatte så hadde jeg vært like uselvstendig som før.

Sammen med Nav og kommunen og det politiske miljøet ønsker vi i Puls Samfunn å gjøre noe med denne problemstillingen. Vi jobber nå sammen for å finne praktiserende, yrkesrettete utdannelser. Vi ser også på hvordan vi skal kunne skolere de unge, samt kurse de inn mot et yrke. Her jobber vi alternativt og innovativt. La oss samle alle ressurser i bygda vår. La oss riste av oss det gamle, tenke nytt, se fremover. La oss bli best på oppvekst sammen. 

Kontakt oss

Er du en fadder eller et yrkesrettet firma som ønsker å bistå?

Hvis så; ønsker jeg dere velkommen om bord. Ta kontakt med info@pulssamfunn.no.
Hvis det ble folk av meg, så er det håp for alle.

bottom of page