top of page
737px-Nordre_Follo_komm.svg.png

Digitalt Turkart - Nordre Follo

Det digitale turkartet kan brukes til å finne b.la. sti- og løypeløsninger, sykkelløyper, bilder, fiskeplasser og løyper egnet for rullestolbrukere. Man kan finne beskrivelse av opp mot 100 turmål, hvilket kan brukes via pc, mobil og nettbrett. Måten kommunen legger til rette for rullestolbrukere og synshemmede, sammenfaller godt med vår tankegang og våre verdier. Vi vil ha med alle i aktivitet!

Hjemmeside og kart

bottom of page